Tạo auto cảm ơn khách hàng khi tổng giá trị mua từ 10.000.000 trở lên


Cài đặt auto gửi email cảm ơn khách hàng khi tổng giá trị mua hàng của khách từ 10.000.000 VNĐ trở lên:

1: Thêm mới auto chọn hành động là thanh toán đơn hàng

 - Điều kiện : chọn tổng giá trị mua , chọn greater than or equal ( lớn hơn hoặc bằng ) , nhập 10.000.000

2 : Chon hệ quả gửi email cho khách hàng liên quan, nhập tiêu đề và nội dung mail.

Ảnh minh họa


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận