Tại sao trưởng phòng mà phải có quyền duyệt mới xem được đơn hàng của nhân viên dưới quyền


- Nếu là trưởng phòng thì mặc định có thể xem được khách hàng của các bạn nhân viên dưới quyền trong phòng ban đó

- Tuy nhiên nếu muốn xem được đơn hàng của nhân viên thì sẽ cần có thêm quyền duyệt đơn hàng: vì đơn hàng còn liên quan đến doanh số của công ty cũng như của nhân viên nên sẽ cần phân quyền chi tiết hơn

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận