Tại sao trong phần đơn hàng tôi không tìm kiếm theo tên KH được?


Chào anh chị

Trong phần Lựa chọn điều kiện lọc ở Đơn hàng có một mục để anh chị tìm Đơn hàng theo tên Khách hàng


Khi nhập tên KH tại ô này mà hệ thống không tìm ra khách hàng đó thì anh chị kiểm tra lại xem tên khách hàng mình tìm kiếm đã đúng chưa, hoặc nếu tên đã đúng mà vẫn không tìm ra thì anh chị cần kiểm tra lại mình đã có quyền xem KH này chưa bằng cách vào phần Khách hàng F2, click ở ô tìm kiếm để tìm KH


Chúc anh chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận