Tại sao trong chiến dịch tôi cài đặt phân chia cơ hội cho 4 người mà chỉ 3 người nhận được cơ hội?


Trả lời : Hiện tại phần phân chia tự động cơ hội trong GetFly đang phân chia các cơ hội đều nhau cho các nhân viên.

Trong trường hợp này có thể do 1 nhân viên có nhiều cơ hội hơn 3 nhân viên còn lại nên cơ hội sẽ chỉ phân chia cho 3 bạn còn lại, đến khi số cơ hội của tất cả bằng nhau mới phân chia tiếp.

*Lưu ý : Số cơ hội đã xóa cũng sẽ được tính. 

Ví dụ : bạn A có 30 cơ hội nhưng đã xóa 20 cơ hội, bạn B có 20 cơ hội , bạn C có 20 cơ hội thì hệ thống vẫn sẽ phân chia cho bạn B và C đến 30 cơ hội mới chia tiếp cho bạn A.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận