Tại sao tôi xem khách hàng bị báo lỗi không được phân quyền dù là tài khoản admin


Khi anh/chị vào đơn hàng nhưng khi click ấn vào chi tiết khách hàng hệ thống báo lỗi không được phân quyền mà mặc dù là tài khoản admin có đủ quyền.
Nguyên nhân: Do khách hàng đó đã bị xóa hẳn trên phần mềm

Hiện tại trên hệ thống anh/chị có thể thao tác XÓA VĨNH VIỄN khách hàng ở tab ĐÃ XÓA

- Nếu thao tác muốn xóa hẳn khách hàng khỏi hệ thống, anh/chị vào tab ĐÃ XÓA để xóa hoàn toàn


- Trong trường hợp, không thao tác XÓA VĨNH VIỄN hoặc KHÔI PHỤC KHÁCH HÀNG đã xóa thì sau 60 NGÀY hệ thống sẽ tự động xóa hoàn toàn những khách hàng đã xóa đó


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận