Tại sao tôi vào mục call center nhưng không thấy có log cuộc gọi nào trong khi đó hôm qua tôi có rất nhiều cuộc gọi


Khi Click vào mục call center hệ thống sẽ mặc định hiển thị những log cuộc gọi phát sinh trong ngày hôm nay.
Trong trường hợp trên là do trong ngày hôm nay bạn chưa có cuộc gọi nào nên hthong sẽ không có log hiển thị cuộc gọi

Bạn có thể lựa chọn xem lại log cuộc gọi theo thời gian hiển thị ở phía trên màn hình để lựa chọn tìm kiếm phù hợp!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận