Tại sao tôi upload khách hàng hệ thống báo bị bỏ qua mặc dù kiểm tra không thấy trùng mã khách hàng


Tại sao khi tôi upload khách hàng hệ thống báo bị bỏ qua mặc dù kiểm tra không thấy trùng mã khách hàng có trên hệ thống và đã tích chọn ghi đè dữ liệu nếu trùng mã


Nguyên nhân: Khi upload ghi đè dữ liệu nếu trùng mã, hệ thống sẽ check theo mã khách hàng ( mã khách hàng trên hệ thống thì không khách hàng nào trùng với khách hàng nào). Do anh/chị không có quyển xem và chỉnh sửa khách hàng đó nên khi upload ghi đè hệ thống không cho ghi đè dữ liệu mới.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận