Tại sao tôi upload khách hàng bằng file excell lại không thấy hiển thị email của khách hàng trên hệ thống?

Marketing - Email

298 lượt xem

24/01/2018

Lý do thông tin khách hàng hiển thị trên hệ thống không có email là do anh chị chưa nhập đầy đủ thông tin email của khách hàng tại trường email của file excell mẫu. 

Note: hãy chú ý nhập đầy đủ thông tin của khách mà mình có vào các trường tương ứng tại file excell mẫu của getfly trước khi upload lên trên hệ thống.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thu Trang Trang

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan