Tại sao tôi upload khách hàng bằng file excell lại không thấy hiển thị email của khách hàng trên hệ thống?


Lý do thông tin khách hàng hiển thị trên hệ thống không có email là do anh chị chưa nhập đầy đủ thông tin email của khách hàng tại trường email của file excell mẫu. 

Note: hãy chú ý nhập đầy đủ thông tin của khách mà mình có vào các trường tương ứng tại file excell mẫu của getfly trước khi upload lên trên hệ thống.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận