Tại sao tôi tìm kiếm email khách hàng mà không ra kết quả?


Khi thao tác tìm kiếm khách hàng trên hệ thống anh/chị lưu ý là tìm kiếm trường thông tin gì.
Nếu tìm kiếm email hay số điện thoại của liên hệ ở khách hàng, anh/chị tìm kiếm ở phần tìm kiếm nâng caoSẽ hiển thị ra thông tin khách hàng có email liên hệ mà anh/chị đang muốn tìm kiếm.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận