Tại sao tôi tìm các đơn hàng theo kho lại không thấy thống kê đầy đủ?


Hỏi :

Tôi có 10 đơn hàng được nhập đủ thông tin ở trường kho trong chi tiết đơn hàng khi thêm mới, nhưng khi lọc lại chỉ có 2 đơn được thống kê ra, tại sao lại như vậy:


Trả lời :

Do phần lọc theo kho ở đơn hàng đang để là lọc theo kho thực xuất chứ không phải lọc theo trường kho khi tạo đơn hàng nên hệ thống sẽ chỉ thống kê các đơn hàng đã tạo phiếu xuất kho theo kho đó.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận