tại sao tôi tích phân quyền và lưu lại lại bị mất?


Khi phần quyền chỉ cần tích vào quyền và F5 lại, không lưu. Vì chức năng lưu ở đây chỉ nhằm lưu phần nhóm quyền được tạo mới.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận