Tại sao tôi thêm thư nội bộ lại bị báo lỗi?


Nếu khi anh/chị thêm mới thư nội bộ , hệ thống có báo lỗi UPDATE ERRORAnh/chị vui lòng kiểm tra lại quyền QUẢN LÝ INBOX, có thể do mình chưa được phân quyền THÊM nên không thể tạo mới được THƯ NỘI BỘ
Anh/chị chỉ cần bổ sung thêm quyền THÊM ở quyền QUẢN LÝ INBOX , sau đó thao tác tạo lại thư nội bộ nhé.

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận