Tại sao tôi thêm mới người dùng hệ thống cứ báo cập nhật không thành công


Khi thêm mới người dùng mà hệ thống thông báo cập nhật không thành công, vui lòng bấm phím Ctrl + F5 và thử lại


NGUYÊN NHÂN có thể do:
- Hệ thống đã tạo quá số lượng tài khoản cho phép
=> Nếu muốn nâng cấp thêm vui lòng liên hệ số hotline của bên GetFly: 024.6262.7662
- Hệ thống đã tồn tại một tài khoản có trùng thông tin (TÊN ĐĂNG NHẬP) với tài khoản đang khởi tạo

Bạn có thể kiểm tra ở tab đang sử dụng hoặc đã xóa:Bạn chỉ cần khôi phục lại thông tin tài khoản đã xóa hoặc tạo tài khoản khác không trùng tên đăng nhập đã tồn tạo trên hệ thống.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận