Tại sao tôi thay đổi người phụ trách khách hàng mà hệ thống tự động chuyển sang người khác?


Khi thao tác chuyển người phụ trách khách hàng ở màn hình danh sách khách hàng (F2) bằng cách tích chọn những khách hàng muốn chuyển

=> trường THAO TÁC bên trên sẽ hiển thị số lượng khách hàng mình sắp thao tác ( gửi mail, gửi sms, chuyển nhóm KH, chuyển người phụ trách,...)Sau khi thao tác xong với một nhóm KH đó mình cần F5 lại để hệ thống Load dữ liệu hoặc bỏ tích chọn nhưng KH vừa thao tác để chọn các KH tiếp theo.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận