Tại sao tôi thanh toán đơn hàng bằng điểm thưởng mà không hiện số điểm thưởng hiện tại


Khi anh/chị thanh toán đơn hàng , lựa chọn hình thức thanh toán là ĐIỂM THƯỞNG mà không hiện thị số điểm thưởng của khách hàng 


Nguyên nhân: do hình thức thanh toán đơn hàng ĐIỂM THƯỞNG là hình thức thanh toán mà anh/chị tự tạo thêm, không phải hình thức thanh toán bằng điểm tích mặc định của hệ thống nên sẽ không hiển thị.

- Anh/chị lựa chọn lại đúng hình thức thanh toán TÍCH ĐIỂM khi khách hàng muốn thanh toán đơn hàng bằng điểm thưởng đã tích luỹ, sẽ hiện thị số điểm hiện tại của khách hàng.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận