Tại sao tôi tạo user cho nhân viên mà bạn ấy không xem được dự án đã tạo sẵn


Chào anh chị

Khi anh chị tạo user cho nhân viên của mình nhưng các bạn ấy lại không xem được các dự án công việc đã tạo sẵn trên hệ thống thì anh chị cần phải vào các dự án đó và thêm bạn ấy vào là người liên quan trong dự án. Khi đó các bạn ấy mới có thể tạo công việc và chọn dự án liên quan.


Chúc anh chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận