Tại sao tôi tạo thư nội bộ mà người liên quan lại không nhận được thông báo


Anh/chị kiểm tra lại ở phần cài đặt cá nhân : THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNG đã tich chọn nhận các thông báo về thảo luận hay chưa?Nếu chưa cài đặt anh/chị vui lòng bổ sung thêm lựa chọn nhận thông báo này để nhận được các thông báo notify liên quan đến phần THƯ NỘI BỘ


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận