Tại sao tôi tạo đơn hàng trên Kiot việt nhưng xem trên GetFly lại hiển thị là khách lẻ mặc dù trên kiot việt có thông tin khách hàng?


Khi lên đơn hàng trên hàng trên kiot việt nếu không có thông tin khách hàng thì hệ thống sẽ mặc định là khách lẻ.

Lưu ý: hệ thống sẽ chỉ đẩu thông tin khi tạo đơn hàng và tạo khách hàng mới , trường hợp sửa thông tin khách hàng và đơn hàng sẽ phải thao tác sửa trực tiếp trên GetFly

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận