Tại sao tôi tạo đơn hàng phần email hiển thị ở đơn hàng lại lấy thông tin không giống với ở khách hàng?


Khi lên đơn hàng hệ thống sẽ tự động lấy thông tin ở phần Khách hàng vào đơn hàng đó.

Tuy nhiên nếu chỉnh sửa thông tin KH sẽ không tự động link thay đổi đơn hàng -> tránh TH đơn hàng đã gửi đi cho khách hàng không thể kiểm tra đối chiếu được

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận