Tại sao tôi tạo chữ ký xong lúc gửi mail không thấy đính kèm chữ ký vậy


Ở phần thông tin cá nhân có mục điền thông tin chữ ký mail của từng tài khoảnKhi tiến hàng gửi mail cho khách hàng để hiển thị chữ ký mail đó bạn cần chèn thêm biến chữ kỹ vào vị trí mong muốn tương ứng ( như các biến tên khách hàng, số điện thoại ...) hệ thống sẽ tự động lấy thông tin ở phần chữ ký để chèn vào mail đó
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận