Tại sao tôi tạo chiến dịch mà hệ thống tự động tạo cả dự án công việc

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

326 lượt xem

20/12/2018

Khi anh/chị sử dụng phần SAO CHÉP CHIẾN DỊCH , hệ thống sẽ tự động tạo ra một dự án tương ứng có tên trùng với tên chiến dịch đó


Sao chép chiến dịch sẽ có lựa chọn SAO CHÉP NHỮNG CƠ HỘI NÀOChiến dịch được sao chép mới sẽ hiển thị ở trang cuối cùng của màn hình danh sách chiến dịch ( do không ghi nhận được thời gian tạo chiến dịch)


Và hệ thống sẽ tự động sinh ra một dự án tương ứng có tên trùng với tên chiến dịch đó

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan