Tại sao tôi tạo chiến dịch mà hệ thống tự động tạo cả dự án công việc


Khi anh/chị sử dụng phần SAO CHÉP CHIẾN DỊCH , hệ thống sẽ tự động tạo ra một dự án tương ứng có tên trùng với tên chiến dịch đó


Sao chép chiến dịch sẽ có lựa chọn SAO CHÉP NHỮNG CƠ HỘI NÀOChiến dịch được sao chép mới sẽ hiển thị ở trang cuối cùng của màn hình danh sách chiến dịch ( do không ghi nhận được thời gian tạo chiến dịch)


Và hệ thống sẽ tự động sinh ra một dự án tương ứng có tên trùng với tên chiến dịch đó

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận