Tại sao tôi tải đơn hàng xuống để cập nhật thêm trường thông tin khi tải lên lại báo lỗi?


Đơn hàng tải lên hệ thống cần theo đúng mẫu chuẩn, để lấy được mẫu đó bạn vào phần upload để tải mẫu:Nếu bạn tải đơn hàng từ GetFly về để cập nhật thêm một số thông tin khi up ngược lại file đó lên cần xóa 4 trường dữ liệu sau để đồng nhất với file mẫu upload

- Ngày tạo

- Đơn vị

- Nhóm sản phẩm

- Hình thức thanh toán từng lần

- Ngày thanh toán

LƯU Ý: nhớ tích chọn ghi đè dữ liệu nếu trùng mã đơn hàng 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận