Tại sao tôi tải ảnh lên phần trao đổi của khách hàng lại không hiển thị?


Ảnh tải lên phần trao đổi của khách hàng không hiển thị có thể do file ảnh quá nặng ( giới hạn 20mb ) hoặc ký tự tên ảnh quá dài ( giới hạn 35 ký tự ).
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận