Tại sao tôi lập phiếu thu mà công nợ không giảm xuống?


Chào anh chị

Nếu anh chị sử dụng module tài chính kế toán thì trên hệ thống sẽ có phần theo dõi công nợ bao gồm công nợ phải thu và công nợ phải trả.


Đối với công nợ phải thu, anh chị lập phiếu thu và duyệt phiếu để thu tiền từ khách hàng. Tuy nhiên trong trường hợp anh chị đã lập phiếu nhưng công nợ không giảm thì anh chị cần xem lại nguồn của phiếu thu là Tự thu hay Thu theo đơn hàng. Nếu anh chị chọn Tự thu thì hệ thống sẽ không link với công nợ trong đơn hàng của KH để trừ công nợ đi. 

Chúc anh chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận