Tại sao tôi là trưởng phòng kinh doanh mà không xem được khách hàng của nhân viên dưới quyền?


Nếu là trưởng phòng nhưng không thể xem được khách hàng của nhân viên dưới quyền của mình, thì anh/chị kiểm tra các thông tin sau giúp em:

1. Tài khoản đó hiện đang giữ vị trí gì trong phòng?

Anh/chị vào Cài đặt -> Quản lý người dùng -> Sửa thông tin tài khoản đó -> Kiểm tra Phòng ban + Vị trí của tài khoản đó đã là Trường phòng của phòng đó hay chưa.


2. Anh/chị vào phân quyền kiểm tra xem tài khoản đó đã được phân quyền xem khách hàng của phòng ban trực thuộc hay chưa?

Thao tác như sau: Cài đặt -> Phân quyền -> Danh sách người dùng -> chọn Tài khoản đó -> Tích thêm quyền Khách hàng của phòng ban trực thuộc


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời của Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận