Tại sao tôi là người phụ trách KH không sửa được mối quan hệ của khách hàng

Khách hàng

386 lượt xem

21/07/2018

Người phụ trách khách hàng và phải có quyền sửa khách hàng mới có thể thay đổi được mối quan hệ của KH đó.

nếu không có quyền sửa vào chi tiết KH sẽ hiển thị như ảnh:


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan