Tại sao tôi là người liên quan trong kho mà không tạo phiếu kiểm kho được?


Nguyên nhân là người liên quan trong kho nhưng không tạo được phiếu kiểm kho là do anh, chị không có quyền kiểm kho ở kho này.

Cách cài đặt: Nếu chưa bật quy trình duyệt kho phào vào phần cài đặt, chọn CRM, chọn quy trình duyệt kho ấn bật.

- Vào kho chỉnh sửa, thêm người có quyền tạo kiểm kho.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận