Tại sao tôi là amdin có quyền mà không sửa được đơn hàng


Nếu bạn là tài khoản admin có quyền sửa đơn hàng nhưng vào chi tiết đơn hàng không thấy hiển thị ô thay đổi
- Kiểm tra đơn hàng đã duyệt chưa

- Nếu đơn duyệt rồi mà không hiển thị ô thay đổi thì do hệ thống đang setup không cho thay đổi đơn hàng nếu đã duyệt đơn


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận