Tại sao tôi là admin full quyền mà không xem và sửa xóa được chiến dịch mà nhân viên tạo?


Hiện tại phần phân quyền Chiến dịch có quyền TRUY CẬP, THÊM, SỬA, XÓA

Bạn sẽ xem được chiến dịch nào mình là người tham gia.

Và sẽ chỉ có quyền chỉnh sửa được chiến dịch nếu bạn là người quản lý chiến dịch đó

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận