Tại sao tôi không xem được đơn hàng của nhân viên dưới quyền tôi?


Bạn muốn xem được đơn hàng của nhân viên dưới cấp của mình thì cần:

Chức vụ Cấp trên + có quyền duyệt mới xem được danh sách đơn hàng của nhân viên dưới quyền
=> Bạn vui lòng kiểm tra lại quyền của cấp trên xem đã được tích vào quyền duyệt đơn hàng hay chưa?

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận