Tại sao tôi không xem được biểu đồ tròn doanh thu theo nguồn của nhân viên?


Chào anh chị

Khi anh chị vào phần KPI nhân viên, anh chị có thể xem được doanh thu của nhân viên nói chung cũng như biểu đồ doanh thu theo nguồn, theo ngành của nhân viên nói riêng


Tuy nhiên nếu trong trường hợp anh chị vào phần này nhưng không xem được các biểu đồ này thì có nghĩa là bạn nhân viên anh chị đang xem đang không thực hiện đơn hàng nào trên hệ thống và có doanh thu bằng 0. Anh chị có thể kéo lên trên để xem bảng doanh thu của nhân viên này


Chúc anh chị thành công!
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận