Tại sao tôi không thêm mới KH có trùng tên được?


Chào anh chị

Khi thêm mới khách hàng, ở phần tên khách hàng anh chị điền tên nhưng hệ thống báo trùng


Phần này là do anh chị đang cài đặt check trùng dữ liệu trong phần Cài đặt, nếu muốn lưu tên KH anh chị click vào Cho phép trùng


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận