Tại sao tôi không thêm mới được tài khoản nhân viên?


TẠI SAO TÔI KHÔNG THÊM MỚI ĐƯỢC TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN?

1. Do   tài khoản Anh/ chị đang đang tạo mới trùng với tài khoản đang sử dụng hoặc tài khoản đã xóa trên Getfly ( trùng tên tài khoản và tên đăng nhập)
Cách xử lý:
- Nếu trùng với tên tài khoản đã xóa: khôi phục lại tài khoản đã xóa, sửa tên tài khoản này sang 1 tên khác để không trùng tên với tài khoản đang muốn tạo mới, sau đấy lại xóa tài khoản này. 
- Nếu trùng  với 1 tài khoản đang hoạt động: sửa tên tài khoản đang tạo hoặc tài khoản đang sử dụng  sang 1 tên khác để không còn trùng ( thêm 1 vài ký tự)

2. Do số lượng tài  khoản đang sử dụng trên hệ thống  đạt  ngưỡng so với gói Anh/ chị mua: Trường hơp  này Anh/ chị xóa đi những tài khoản nhân viên đã nghỉ việc để có thể tạo thêm tài khoản mới hoặc liên hệ Getfly để nâng cấp gói người dùng.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận