Tại sao tôi không thể cập nhật được đơn hàng?


Khi không thể cập nhật được đơn hàng, anh/chị kiểm tra giúp em xem mình có trường thông tin nào để bắt buộc mà chưa nhập hay không? Một trong những lý do không thể cập nhật được đơn hàng là do có trường thông tin bắt buộc nhập (đánh dấu sao) nhưng chưa nhập nên hệ thống không cho cập nhật đơn hàng đó.


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận