Tại sao tôi không sửa được phiếu thu


Không sửa được phiếu thu vì :

1 : không có quyền sửa ( người tạo ra phiếu,người được phân quyền, thủ quỹ hoặc liên quan đến quỹ có quyền sửa )

2 : phiếu thu đã nhập sẽ k sửa được.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận