Tại sao tôi không sửa được chiến dịch do người khác phụ trách mà lại xóa được?


Nếu là người quản lý chiến dịch và có quyền sửa thì sẽ có quyền sửa và xóa đối với chiến dịch đó


Nếu có quyền xóa thì sẽ xóa được tất cả các chiến dịch mà mình tham giaBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận