Tại sao tôi không nhận được thông báo về công việc tôi được giao?


Không nhận được công việc mà mình được giao là do phần cài đặt nhận notifi không tích chọn nhận thông báo từ công việc trên hệ thống.

Cách cài đặt :

- Vào cài đặt, chọn thông báo từ hệ thống, tích chọn các thông báo về công việc của bạn.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận