Tại sao tôi không không sử dụng được tính năng gửi email?


Muốn gửi được mail từ GetFly, trước hết anh/chị cần phải cấu hình email hệ thông. Để cấu hình được email, anh/chị làm theo các bước sau:

- Vào Cài đặt -> Email Marketing. Tại giao diện này, anh/chị, điền các thông tin tương ứng để cấu hình email. Và cuối cùng ấn Lưu giúp em.


Lưu ý: Nếu anh/chị sử dụng Gmail thì Email hiển thị khi gửiTài khoản dùng để gửi mail bắt buộc phải giống nhau.

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có trải nghiệm tuyệt vời với GetFly !

Bài Viết Liên Quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận