Tại sao tôi không gửi được email hay sms trên app


Hiện tại phần app trên điện thoại chưa có chức năng soạn email hoặc sms, phần này trên app mục đích để gửi nhanh các mẫu đã có sẵn. 

Nếu muốn gửi email hoặc sms , khách hàng phải tạo các mẫu email, sms có sẵn và nhấn gửi.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận