Tại sao tôi không down được file ghi âm?


Chào các bạn!

Nếu mình không  down được file ghi âm, hãy kiểm tra quyền xem admin có phân quyền "Download Call Center" không?

Nếu đã được phân quyền ,sau đó bạn vào "Call Center" rồi chọn "Download" thì sẽ down được toàn bộ dữ liệu của cuộc gọi trong 1 khoảng thời gian mà bạn muốn down.


Còn bạn muốn down file ghi âm thì mỗi cuộc gọi sẽ có mũi tên tải xuống kích vào bạn sẽ down được file ghi âm mà mình muốn down!

Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận