Tại sao tôi không có cột


Tại sao tôi không có cột " Nội Dung" trong phần Call Center để nhập nội dung cần ghi chú ?

=> Do không có quyền xem tất cả Call Center, để có cột " Nội Dung" ở bảng danh sách Call Center thì cần phải có quyền xem tất cả Call Center.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận