Tại sao tôi không chỉnh sửa được phiếu chỉ tiêu tổng hợp trong KPI


Chào anh chị

Trong trường hợp anh chị không chỉnh sửa được phiếu chỉ tiêu tổng hợp trong phần Giao chỉ tiêu cho nhân viên, anh chị cần kiểm tra thời hạn của phiếu mình giao còn hiệu lực không


Nếu chỉ tiêu đã hết hạn thì anh chị sẽ không chỉnh sửa và điền số liệu vào các chỉ tiêu này nữa


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận