Tại sao tôi gửi sms lại không viết được dấu và khách hàng mà phản lại sms đó có được không?


SMS tích hợp trên GetFly là SMS Brandname đăng ký theo hướng CSKH
Các tin nhắn thương hiệu là tin nhắn không có dấu 

Và không thể phản hồi lại qua sms đó

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận