Tại sao tôi gửi mail đi cho hơn 700 khách hàng mà hệ thống báo chỉ có hơn 100 mail ở thống kê?


Bạn cần kiểm tra lại thông tin của 700 khách hàng đó xem đã có đầy đủ thông tin địa chỉ mail ở phần email người liên hệ chính chưa?LƯU Ý: KHI GỬI MAIL HỆ THỐNG SẼ GỬI CHO EMAIL Ở PHẦN THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨ KHÔNG PHẢI MAIL Ở THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Nếu liên hệ không có email thì sẽ không thể sinh ra mail để gửi được

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận