Tại sao tôi được phân quyển xoá tài liệu mà không xoá được


Tôi đã được phân quyền xoá tài liệu nhưng không xoá được tài liệu đã upload ở tài liệu chia sẻAnh/Chị vui lòng kiểm tra lại có thể ở TÀI LIỆU CHIA SẺ mình chưa được chia sẻ quyền XOÁ tài liệu nên không thể xoá được tài liệu mà mình đã upload ở mục tài liệu chia sẻ.


Để bổ sung thêm quyền XOÁ anh/chị báo lại cho người tạo của thu mục trong tài liệu chia sẻ đó để bổ sung thêm quyền tương ứng cho mình.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận