tại sao tôi dùng email gmail gửi mail đi được mà trong phần người gửi không có email nào


Vì gửi mail từ gmail chưa hỗ trợ gửi từ mail cá nhân, tất cả các mail đẩy đi đều được hiển thị là gửi từ mail hệ thống ( mail được cấu hình trong phần cài đặt email) , khi KH phản hổi, email sẽ đổ về mail này chứ không về mail cá nhân.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận