tại sao tôi dùng email gmail gửi mail đi được mà trong phần người gửi không có email nào

Marketing - Email

441 lượt xem

07/07/2018

Vì gửi mail từ gmail chưa hỗ trợ gửi từ mail cá nhân, tất cả các mail đẩy đi đều được hiển thị là gửi từ mail hệ thống ( mail được cấu hình trong phần cài đặt email) , khi KH phản hổi, email sẽ đổ về mail này chứ không về mail cá nhân.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan