tại sao tôi đăng nhập không được trên app mà trên máy tính vẫn được?


Để đăng nhập được trên app, đường dẫn cần được hỗ trợ SSL
( lưu ý : khi đăng nhập cần nhập đầy đủ https://demo.getflycrm.com )
Nếu đường dẫn không hỗ trợ thì trên mobile bạn có thể đăng nhập sử dụng đường dẫn GetFly hỗ trợ, hoặc đăng nhập trên trình duyệt điện thoại
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận