Tại sao tôi đã xem được call center nhưng khi Khách hàng gọi điện đến điện thoại của tôi không hiển thị pop up?


Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến không hiện pop up như:

I/ Do tài khoản đó chưa được cài đặt máy nhánh nên khi KH gọi đến bấm máy nhánh thì tài khoản đó không hiển thị pop up

Để kiểm tra tài khoản đó đã được cài đặt máy nhánh chưa bạn có thể làm theo các cách sau:

1. Bên góc tay phải phía cuối màn hình có mục "Chat", bạn click vào đó và những tài khoản nào đã được cài máy nhánh sẽ hiển thị ở đó

2. Kiểm tra bằng tài khoản addmin, bạn vào quản lý người dùng-> Click vào chỉnh sửa từng người dùng sẽ thấy phần máy lẻ và mật khẩu máy lẻ

II/  Trường hợp tk đó đã được cài đặt tổng đài nhưng chưa được phân máy nhánh

III/  Máy nhánh được cài đặt vào trong tài khoản đó nhưng không có quyền nghe trong kịch bản của tổng đài

IV/ Tổng đài bên bạn đang dùng có hỗ trợ cho hiển thị pop up hay không

V/ Kiểm tra lại đường truyền mạng xem đã ổn định chưa

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận