Tại sao tôi đã tích quyền chia sẻ Tài liệu cho nhân viên rồi nhưng cập nhật xong vẫn chưa được?


Khi thao tác tích quyền cho nhân viên xem tài liệu chia sẻ của mình nhưng khi cập nhật xong vẫn không được,  anh/chị kiểm tra lại giúp em xem đã tích quyền cho phần nhân viên được thống kê ở dưới phòng ban hay chưa. Nếu anh/chị chỉ tích quyền cho phần phòng ban thôi thì các tài khoản nhân viên khác sẽ vẫn chưa được cập nhật quyền.


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có một trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận