TẠI SAO TÔI ĐÃ DUYỆT PHIẾU CHUYỂN KHO NHƯNG HÀNG TRONG KHO CHUYỂN VẪN KHÔNG BỊ TRỪ?


Khi tạo phiếu kiểm kho xong thì thủ kho của kho đi và thủ kho của kho đến phải nhấn duyệt phiếu này thì hàng mới được trừ tồn kho ở kho đi và được cộng vào tồn kho của kho đến.
Trường hợp Anh/ chị đã duyệt phiếu chuyển kho nhưng hàng trong kho chuyển không bị trừ tồn kho là do chỉ  mới thủ kho của kho đi duyệt  chứ thủ kho của kho đến chưa duyệt phiếu chuyển kho đấy.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/duy%E1%BB%87t_1.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận